सिगार मेसिनको लागि चीन थोक गहिरो नाली बल असर

छोटो विवरण:

1. प्रकार: गहिरो नाली बल असर

2. नाम: सिगार मेसिन बियरिङ

3. सामाग्री: Gcr15

4. आवेदन: सिगार मेसिन

5. अन्य प्राविधिक मापदण्डहरू: तपाईंको रेखाचित्र वा नमूनाहरू अनुसार